برچسب: پوکه معدنی چه کاربردی دارد

کاربرد پوکه معدنی عایق حرارت

کاربرد پوکه معدنی چیست؟

پوکه معدنی کاربرد زیادی در ساختمان سازی، کشاورزی و رنگبری دارد. کاربرد پوکه معدنی کاربرد پوکه معدنی زیاد است. بطور کلی کاربرد پوکه معدنی را میتوان به دسته بندی زیر تقسیم کرد: ۱- استفاده پوکه معدنی در تولید و ساخت بتنی سبک مانند انواع بلوک های دیواری، تیغه ای، سقفی ۲- استفاده پوکه معدنی در شیب بندی کف طبقه ساختمانی ۳- استفاده پوکه معدنی در سبک سازی پروژه های ساختمانی و غیره ۴- استفاده پوکه معدنی جهت مقاوم سازی پروژه های ساختمانی ۵- استفاده پوکه معدنی جهت محافظ و عایق بندی جهت حفظ سازه از خوردگی ۶- استفاده پوکه معدنی...

09183722138