برچسب: انواع سنگ پا

سنگ پا پوکه معدنی است

آیا سنگ پا یک پوکه معدنی است؟

سنگ پا نوعی سنگ آذرین متخلخل، اسفنجی‌شکل و زبر است که از سرد شدن مواد مذاب آتشفشانها شکل می‌گیرد و خاصیت سایش و لایه‌برداری دارد. سنگ پا چیست؟ سنگ پا نوعی سنگ آتشفشانی است که در حین سرد شدن از خود گازی متصاعد می‌کنند که سبب سوراخ ‌سوراخ شدنشان می‌شود. به علت متخلخل بودنشان، باعث سایندگی بالا می شود که عموما انسان از قدیم از این ویژگی برای زدودن لایه‌های سفت مردهٔ پوست در پاشنه پا استفاده کرده است. آیا سنگ پا یک پوکه معدنی است؟ در جواب سوال پوکه چیست؟ میخوانیم که پوکه، یک سنگ آتشفشانی بسیار سبک و...

09183722138